On the secrets of stakeholder management

Stakeholder management is really important for any Cloud transition to succeed. Most Cloud adoption trajectories that fail do so because stakeholders have not been engaged properly. Whether its prior, during or after the transition: a lack of commitment from organizational leadership and the business will almost certainly result in failure.

Continue reading

Purpose of a Cloud Business Office – Videos of the presentations

Purpose of a Cloud Business Office - videos of the presentations

On July 4th 2019, the Cloud Architect Alliance organized an event about the purpose of the Cloud Business Office. During the event, no less than 4 speakers shared their viewpoint on stakeholder management and their experiences with a Cloud Business Office or similar horizontal engagement of stakeholders in an organization. The talks that were held during the night were recorded on video for everyone to enjoy.

Jonathan Allen - Cloud Leadership Team, Business Office, Platform Engineering & Stakeholders

In this video, recorded during the event, Jonathan Allen, enterprise strategist at AWS, talks about his vision on how to organize the different stakeholders of a cloud transformation.

Fred Streefland - How to ‘bridge’ the gap between Cloud Architects & the CISO?

In this video, Fred Streefland, CSO NEEUR at Palo Alto Networks, talks about his experiences with stakeholders in cloud transitions.

Bernard Drost -
Cloud Business Office

In this video, recorded during the event, Bernard Drost, VP & MD EMEA at Cloud Technology Partners, talks about the philosophy of the Cloud Business Office.

Arthur van der Wees -
In Cloud we Trust

In this video, recorder during the event, Arthur van der Wees, founder of international tech lawfirm Arthur’s legal, talks about how to build cloud architectures that are functional and trustworthy while keeping an eye on ‘non-functional’ such as GRC at the same time.

The high performing Cloud Architect

The high performing Cloud Architect

A concise guide to becoming a more effective Cloud Architect

As the role of the Cloud Architect in organizations matures, it becomes more widely acknowledged that the Cloud Architect is the linking pin for a successful digital transformation in enterprise settings. We believe it is prudent to elaborate on some essential competencies of the high performing Cloud Architect.

In this booklet, we have chosen to focus on the ‘people’ side of the Cloud Architect. We feel this is an often neglected but very important aspect of the Cloud Architect. The way a Cloud Architect handles organizational culture and behavior is what makes a high performing Cloud Architect stand out.


The high performing Cloud Architect

NetApp Kubernetes Service: Accelerated Application Development and Deployment at Scale

NetApp Kubernetes Service

Kubernetes has become the de facto platform for container orchestration and dominates the market for container orchestration solutions. All major cloud vendors now provide a managed Kubernetes service, such as Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) on AWS. In this guide our highly appreciated sponsor NetApp shows how NetApp Kubernetes Service (NKS) and Cloud Volumes Service for AWS can be used to deploy Kubernetes clusters with persistent storage in any of the major cloud environments. 

NetApp Build@Scale uses these services to create a software development platform that accelerates application development in hybrid environments. The paper describes the benefits of using NKS and the advantages of using Cloud Volumes Service for provisioning storage, and demonstrates how Build@Scale works. It also looks at the RESTful API interface for Cloud Volumes Service for AWS, and shows how it can be used to perform basic operations, such as creating volumes, snapshots, and clones.


De impact van de cloudstrategie op het bedrijfsnetwerk (Dutch only)

Hoe zorg je ervoor dat het bedrijfsnetwerk de cloudstrategie ondersteunt en geen knelpunt wordt? Verkeersstromen draaien, knelpunten verplaatsen: sommige applicaties worden sneller, andere onwerkbaar traag. Het bedrijfsnetwerk en internetaansluiting worden na afloop van een cloudmigratie anders belast dan daarvoor. De impact van deze veranderingen goed inschatten blijkt lastig, maar het belang is groot: immers zonder een goed functionerend netwerk presteren de (SaaS)cloudapplicaties niet. In dit artikel leggen we uit waar op te letten bij het geschikt maken van het netwerk voor de cloudmigratie.

Netwerkverkeervolgt applicatie
Het netwerkverkeer (tussen client en server) volgt de applicatie; wordt een applicatie vanuit het datacenter gemigreerd naar een cloudproviderdan verdwijnt er een verkeersstroom richting het datacenter en ontstaat er een verkeersstroom op de internetaansluiting. Waar eerder voldoende capaciteit aanwezig was ontstaat nu krapte en andersom. Het inschatten van de benodigde netwerkcapaciteit na eencloudmigratie blijkt bijzonder lastig. Er zijn berekeningen te maken om de toekomstige netwerkbehoefte in te schatten, maar die berekeningen staan zo bol van de aannames en verwachtingen dat ze in de praktijk niet uitkomen. Ook kan de netwerklatency (de vertraging door de toegenomen afstand en het aantal tussenstations) flink toenemen wat de prestaties van de applicaties in de weg zit. Dat beïnvloedt de gebruikerstevredenheid en kan uiteindelijk de sfeer rondom de cloudmigratie gaan beheersen.

Het netwerk als onderdeel van de cloudstrategie
De vraag die als onderdeel van de cloudstrategie moet worden beantwoord is:

Hoe zien de toekomstige verkeersstromen eruit en welke netwerktopologie past hierbij? Zijn de veranderingen zo groot dat het netwerk opnieuw ingericht/gecontracteerd moet worden?

Er zijn modellen en tools beschikbaar om deze veranderende behoefte vooraf in kaart te brengen. Het probleem van dit soort ‘calculators’ is echter dat ze gevoed moeten worden met gebruiksprofielen zoals: “hoe vaak opent een gebruiker een groot PowerPoint bestand van Sharepoint” en “hoeveel grote e-mails ontvangt en verstuurt een gebruiker”. Deze aannames blijken in de praktijk ver te staan van het werkelijke gebruik waardoor het inkopen van netwerkcapaciteit op basis van deze berekeningen een hachelijke onderneming is. Beter is om tijdens de migratie het netwerkverkeer nauwgezet te monitoren en dan, in overleg met de leverancier, de bottlenecks op te lossen door de capaciteit op-of af te schalen. Deze capaciteit en flexibiliteit moet het contract met de netwerkleverancier dan natuurlijk wel bieden; dat is een aandachtspunt bij de contractering.

Internetverkeer eerst centraliseren of kiezen voor het lokaal uitbreken vanaf de vestiging?
Een belangrijke beslissing die bij het opnieuw inrichten van het netwerk moet worden genomen is: kiezen we voor een lokale break-out van internetverkeer op de vestigingen of centraliseren we al het verkeer en gaat het daar via een hoogwaardige internetaansluiting het internet op? In het pre-cloud tijdperk was het gebruikelijk om vestigingen onderling te verbinden met een Wide-Area-Network (WAN). Dergelijke gesloten (MPLS) netwerken bieden veel voordelen als het gaat om beveiliging en beheersing van de netwerkstromen maar als gevolg van de cloudmigratie worden ze minder relevant. De behoefte aan verkeer naar het centrale datacenter neemt af en snelle internettoegang is noodzakelijk. Daarbij geldt dat hoogwaardige internettoegang (Business Internet) inmiddels op bijna iedere locatie in Nederland tegen acceptabele kosten is te krijgen en dat capaciteit op de WAN-verbinding in de regel duurder is. In het geval van SaaS applicaties zoals Office 365 is ons advies te kiezen voor het lokaal uitbreken van het internetverkeer, dit geeft de beste prestaties en is voordeliger in gebruik. Een belangrijk argument daarbij is het verlagen van de netwerklatency, een tussenstop maken op de hoofdvestiging of in het datacenter (van de netwerkleverancier) voegt onnodige extra stappen en netwerklatency toe. Dit geldt ook voor de verplichte VPN-verbindingen die gebruikt moeten worden bij het werken buiten kantoor. Dat kan met name bij het gebruik van applicaties zoal Skype, Teams, Outlook en SharePoint het verschil maken tussen zeer goede prestaties en onwerkbaar.

Een belangrijk argument om het kostbare WAN te ontdoen van ‘frivool’ internetverkeer zoals Youtube en Internetradio wordt minder relevant; uit recente ervaring met aanbestedingen blijkt namelijk dat de prijsverschillen tussen WAN en Business Internet langzamerhand kleiner worden. Dit maakt dat de businesscase voor de Internetaansluiting op de vestiging niet persé gerealiseerd kan worden door de besparing op de (voorheen flink duurdere) WAN capaciteit; er worden tenslotte extra verbindingen op de vestiging binnengebracht (met de bijbehorende kosten). Ook gaan er kosten gepaard met het organiseren van de beveiliging van die lokale breakout. De belangrijkste business driver voor het lokaal uitbreken van SaaS verkeer is de applicatiesnelheid en dus gebruikerstevredenheid.

Verkeer naar Office 365 niet filteren of proxy-en
Een andere belangrijke architectuurbeslissing moet genomen worden rondom het filteren en eventueel proxy-en van verkeer richting de Office 365 cloud en andere SaaS applicaties. Als organisaties gebruik maken van een webfilter en/of proxy dan wordt al het verkeer, zonder uitzondering, daar doorheen geloodst. Dat is in het geval van Microsoft Office 365 en de meeste SaaS applicaties onnodig, bij binnenkomst in de datacenters van Microsoft wordt het verkeer namelijk al uitgebreid gecontroleerd en gefilterd. De extra controle binnen de organisatie zelf voegt daar niets aan toe. Met name applicaties zoals Skype en Teams hebben baat bij zo direct mogelijke toegang. Microsoft publiceert een lijst met adressen die uitgesloten dienen te worden van filtering en proxy-en. Zie de toelichting onderaan dit artikel voor meer informatie.

Netwerk automatiseren met behulp van SD-WAN
Mogelijkheden tot automatisering geven gelijk weer nieuwe input voor de herinrichting van het netwerk. Door gebruik te maken van internetverbindingen in combinatie met slimme software op de netwerkapparatuur-laag(een Software-Defined Wide-Area-Netwerk of SD-WAN) ontstaan er mogelijkheden om hetzelfde niveau aan beveiliging en functionaliteit te bereiken als met een traditioneel (MPLS) WAN maar met meer flexibiliteit. Een volledig met software bestuurd netwerk geeft de mogelijkheid om verbindingen te optimaliseren waar de hoogste toegevoegde waarde wordt gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld voor Skype en Teams verkeer. Een SD-WAN oplossing voorziet ook in de behoefte om eenvoudig de connectiviteit naar de verschillende cloudomgevingen te realiseren en blijvend te optimaliseren. Deze Software-Defined-WAN’s zijn bijzonder interessant voor organisaties waarbij er veel wijzigingen in de WAN architectuur optreden, bijvoorbeeld om toegang te regelen tot cloudapplicaties. De kosten zijn op dit moment nog wel vrij hoog (>50%+ ten opzichte van reguliere WAN), dus weeg dit af tegen de voordelen zoals vermindering van beheerlast.

Wel of geen Direct Connect / Express Route verbinding?
Als laatste punt voor dit artikel; het vraagstuk over de directe verbinding tussen het bedrijfsnetwerk en de cloud. Alle grote cloudproviders bieden de mogelijkheid om, al dan niet via een cloudexchange zoals Equinixof IX-Reach, rechtstreeks te connecteren met de netwerken van de provider. De voor-en nadelen van een dergelijke verbinding zullen we in een separaat artikel behandelen maar de keuze om rechtstreeks te verbinden moet weloverwogen worden genomen. Naast argumenten over beveiliging en controle moet ook hier de prestaties van de applicaties meegenomen worden in de overweging. Regelmatig hebben de applicatieprestaties er baat bij, maar dat is zeker niet altijd het geval. Ook hier geldt weer dat de extra stappen die genomen worden om vanuit de gebruiker bij de Direct Connect / Express Route te komen vertraging toevoegen in plaats van wegnemen. De kortste route is vaak via het publieke Internet, een netwerk dat is ontworpen op basis van het principe om de kortste route van gebruiker naar bestemming te kiezen. De cloudproviders kiezen hun Edge locaties (dit is waar het providernetwerk aansluit op het Internet, dat is niet persé hetzelfde als waar de datacenters staan) op zo’n manier dat ze korte toegang hebben naar de grootst mogelijke groepen gebruikers. Soms bereik je de beste prestaties via het Internet, daar kan dan geen eigen netwerk tegenop.

Generieke principes voor netwerkarchitectuur bij cloud:

De volgende principes kunnen toegepast worden bij het nemen van architectuurbeslissingen. Deze principes zijn gebaseerd op onze ervaring met het uitvoeren van cloudstrategie projecten en de diverse ontwerpen die we daarbij als architect gemaakt hebben.

 1. Voorkom onnodige vertraging door haarspeldbochten in het netwerk (lokale break-out vs. centraliseren van Internetverkeer)
 2. Voer geen dubbele inspectie van het netwerkverkeer uit (Office 365 niet filteren of proxy-en)
 3. Behandel verkeersstromen niet gelijk; optimaliseer daar waar mogelijk (real-time verkeer vs. regulier)
 4. Optimaliseer het netwerk voor de hoogste gebruikersprestaties; kies de oplossing met de laagste netwerklatency (RTT)

De netwerkarchitectuur tijdens de cloudmigratie
Het oplossen van deze puzzel vereist inzicht in een flink aantal van de schuivende panelen; welke applicaties gaan er naar de public cloud; welk deel daarvan wordt als SaaS afgenomen; welk deel blijft er dan nog in het datacenter staan en vanaf waar wordt dit alles benaderd. Bij het uitvoeren van een cloudstrategie brengen we al deze elementen bij elkaar en zijn we in staat om de contouren van het netwerk te schetsen. Hierbij zouden de prestaties van de (SaaS)applicaties voor de gebruiker centraal moeten staan. Wat ons betreft behoort het bedrijfsnetwerk een onderdeel te zijn van de cloudstrategie en moet hier in elk geval goed over nagedacht worden.

Voor dit artikel heb ik input gebruikt van-,en gesproken met:

Verdiepende informatie over filtering enproxy-en
Microsoft stelt een lijst beschikbaar van die URL’s en IP-ranges die het beste uitgesloten kunnen worden van de filters en proxy’s. Deze lijst is opgedeeld in: beslist niet filteren | beter van niet | maakt weinig verschil; de adressen in de eerste categorie betreffen met name real-time diensten zoals bellen via Skype en conference calls via Teams hebben veel belang bij ongehinderde toegang
naar het Internet. Hiervoor geldt dus: niet proxy-en, niet decrypten maar zonder onderbrekingen naar het Internet.Waar het voorheen ging om duizenden adressen en honderden URL’s die handmatig ingevoerd moesten worden stelt Microsoft veel in het werk om het aantal gebruikte IP-ranges en URL’s voor Office 365 en Azure te beperken. Dat aantal is inmiddels aanzienlijk teruggebracht en Microsoft heeft een API beschikbaar waarmee de URL’s automatisch opgehaald kunnen worden. Moderne webfilters kunnen al overweg met deze API’s en kunnen het verkeer richting Office 365 ‘met de klik van een button’ uitzonderen van filtering zonder bewerkelijke handmatige administratie.

Additionele verdiepende informatie vind je hier.

Het inschatten van de benodigde netwerkcapaciteit blijkt bijzonder lastig. Er zijn berekeningen te maken om de toekomstige netwerkbehoefte in te schatten, maar die berekeningen staan zo bol van de aannames en verwachtingen dat ze in de praktijk niet uitkomen. 

Meer weten over hoe je het netwerk onderdeel kan maken van je cloudstrategie? Tijdens de meet-up op 28 mei introduceren we een stappenplan om deze ‘eenvoud’ te bereiken en behandelen we nog veel meer onderwerpen. Meld je gratis aan.

Door: Bart M. Veldhuis

Meet- up: Reduce complexity and achieve ‘simplicity’

Quanza

On the 28th of May we will dive into the complexity of networks. Can you handle your network now hybrid-, multi cloud environments and environments such as IBM Cloud or even Salesforce come into play?

These days companies no longer rely on on-premise data centers to run their applications and workloads. Hybrid- and (multi)cloud environments such as AWS, Azure and Google Cloud are more common. On top of that, organizations are adding new environments including IBM Cloud or Salesforce to the mix. We call this the ‘scale out-era’.

Can you handle these changes with your existing network? Isn’t this ‘scale-out’ or step to (multi)cloud environments far too complex? How can you reduce this complexity and achieve ‘simplicity’ in order to better adapt to these diverse cloud environments? And how can you prevent the network becoming a bottleneck for your organization?

How to make the network part of your cloud strategy?
During this meet-up we will introduce a 5-step plan to achieve this ‘simplicity’ and cover subjects such as:

 • Cloud creates other traffic flows, how does this affect your network topology?
 • Redundancy and cloud: what do you have to take into account?
 • Advantages and disadvantages of Direct Connect and Express Route connections.
 • How to achieve an open and transparent underlay?
 • Insight as well as end-to-end management by automation and orchestration.
 • Security in all layers (incl.  public cloud environments).
 • The added value of SD-WAN.
Melchior Aelmans

Speaker 1
Melchior Aelmans 
Senior System Engineer – Juniper Networks

Melchior will share a 5-step plan to achieve ‘simplicity’ in a complex (multi)cloud environment. He will talk about creating open and transparent underlays, end-to-end management and insight by automation and orchestration and security.

Melchior Aelmans works as a Senior System Engineer at Juniper Networks and is technically responsible for large enterprise and service provider customers in EMEA. As Lead, he focuses on SDN and NFV solutions, in particular on linking business and technology. His drive is to solve business problems with technology wherever possible.

Melchior has over ten years of experience in service provider networking. Prior to joining Juniper Networks, he held various post and pre-sales roles at major service providers and data center clients like Liberty Global, eBay and Priority Telecom.

Frans ter Borg

Speaker 2
Frans ter Borg 
Founder – Quanza Engineering

For a cloud architect this may sound familiar: you just carried out a perfect migration to the cloud, and suddenly your network turns out to be a bottleneck. Frans ter Borg will share his insights and will also tell you how to use your network optimally and incorporate it in your cloud strategy.

Frans ter Borg is the founder and CEO of Quanza Engineering, a leading company for Design, Build and Operate of innovative IT- and cloud infrastructures. Frans has over 20 years of deep and broad experience in IT infrastructures of organisations with a 24×7 mission critical IT-environment. His specialties are IP and optical networks, datacenters, network security, application delivery and cloud management and orchestration. In addition to his general management role he is responsible for innovation, strategy and product development. Frans is a boardmember of ISPConnect and of Digital Infrastructure Netherlands (DINL) and the chairman of the Cloud IT Academy.

Bart M. Veldhuis

Moderator
Bart Veldhuis
Co-founder – Cloud Architect Alliance

Bart Veldhuis is a seasoned cloud architect with over 15 years of infrastructure architecting experience. He is the co-founder of the Cloud Architect Alliance.

Bart is a serial entrepreneur and started the first VMware based cloud provider in the BeneLux. Bart founded the vendor independent consultancy firm Weolcan to help organizations bring tangible results from their cloud strategy. Bart will be the moderator during the meet-up on the 28th of May.

Location

Quanza Engineering B.V.
Willem Fenengastraat 7
1096BL, Amsterdam

Program
16:00h – Registration
16:30h – Melchior Aelmans (Juniper Networks)
17:00h – Frans ter Borg (Quanza Engineering)
17:30h – Drinks

Want to know more? Read the blog about:

Cloud Architect en Cloud Security Architect awards uitgereikt

Election

Amsterdam, 1 februari 2019 – Henk de Ruiter, Cloud Architect bij Ahold-Delhaize en Johannes Vermeulen, Enterprise Security Architect, DXC Technology zijn gisteravond tijdens een award diner uitgeroepen tot respectievelijk Cloud Architect of the Year en Cloud Security Architect of the Year. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse awards show van de Cloud Architect Alliance (CAA). De juryleden roemden beide winnaars om hun hun kennis van cloud(security) en hun vermogen om organisaties te helpen op een veilige en efficiënte manier gebruik te maken van clouddiensten. Beide winnaars hebben aangetoond over de benodigde vaardigheden te beschikken om op verschillende niveaus in de organisatie overtuigend te kunnen zijn en de complexe materie op een eenvoudige manier te kunnen uitleggen. Beide winnaars krijgen een cheque ter waarde van € 2500,- van Global Knowledge.

De award uitreiking was gekoppeld aan een inhoudelijke avond voor de community van de CAA over high performing cloud architects. De CAA organiseert 4 kwalitatieve inhoudelijke events per jaar, waar iedere keer een thema dat relevant is voor cloud architects centraal staat.

De meerwaarde van deze avonden voor de community heeft zich ruimschoots bewezen, stelt Melchior Aelmans, Senior Systems Engineer bij Juniper Networks: “Automatisering is de sleutel om multicloud optimaal te laten functioneren als een dynamische, onzichtbare infrastructuur met een overkoepelende en alles-integrerende orkestratielaag. De kennis en vaardigheden van een cloudarchitect zijn vereist om dit proces te vereenvoudigen. Onze partner, Quanza Engineering, heeft de expertise om multicloud echt waardevol te maken voor onze klanten. Deze Awards dienen als waardering en inspiratiebron voor anderen om verder te bouwen op hun cloudstrategie.” Adam van de Putte, Marketing & Sales Manager van managed service provider voor IT-infrastructuren Quanza Engineering, vult aan: “Vooruit komen, ontwikkelen en innoveren, dat kan alleen maar als je kennis deelt met en haalt bij je vakgenoten. Daar geloven wij bij Quanza heilig in. De CAA is bij uitstek een platform waar specialisten bij elkaar komen om precies dat te doen.”

De concurrentie voor beide titels was groot. Sinds oktober 2018 was het mogelijk voor vakgenoten en anderen om cloud architecten te nomineren. Na een stortvloed van nominaties selecteerde de jury in beide categorieën vijf finalisten. Er werd onder andere beoordeeld op technische kennis, het vermogen om organisaties te overtuigen van de voordelen en mogelijkheden van de cloud en hun bijdrage aan de wereldwijde community van cloud architecten. Na een strenge selectie werd de top drie bekend gemaakt en uiteindelijk op de avond zelf de winnaars.

Bart M. Veldhuis en Freek Beemster, oprichters van de Cloud Architect Alliance, vertelden tijdens de avond hoe de jury te werk is gegaan. “Op basis van de nominaties hebben we iedere genomineerde uitgenodigd om een schriftelijke pitch in te dienen. Deze zijn beoordeeld, waarna in iedere categorie de 5 overgebleven kandidaten het vuur aan de schenen is gelegd. Daarnaast hebben we ook een referentie geïnterviewd. Uiteindelijk werd per categorie uit de beste 3 de winnaar gekozen. Je zou kunnen zeggen dat je nog makkelijk door de gemiddelde sollicitatieprocedure komt dan dat je cloud architect of the year wordt.”

De uitreiking van de awards vond voor de tweede keer plaats en zal ook volgend jaar weer plaatsvinden.

Cloud Architect of the Year 2018

Winner_2018_Erik_Janssens

Erik Janssens is the Cloud Architect of the Year winner of last year (2018). Besides the title of best Cloud Architect of the Year he won a Global Knowledge cheque worth 2500 euro for a training of his choice.

What is, according to you, a good Cloud Architect?

“A cloud architect should have technical knowledge of different cloud providers but also should have knowledge on security, compliance and different cost models.”

How was it for you to win the Cloud Architect of the Year title?
“I really enjoyed the election and I think this is a really good initiative which is also broadly recognized by the community.

Career history:
Erik started his career as a software developer .NET and Java in 2003. He worked among other things for Philips in the IT infrastructure domain and as an expert in the Microsoft stack. He joined NXP in October 2014.

Serverless Architectures: 3 key trends by IBM

CAA12

For IBM, supporting the Serverless Architectures event of the Cloud Architect Alliance, was a logical occasion. Not only does it have its own serverless proposition, but, fueled by the legendary mantra Think, ‘Big Blue’ is also keen to learn something new everyday.

Henk Waanders, Technical Enablement Specialist at IBM: “At IBM, we think ’serverless’ is an important direction to take, as we are on par with the likes of AWS and Azure”, he said in this blog.

The IBM Cloud Functions platform was developed as a polyglot Function-as-a-Service programming platform within IBM and then donated to the open source community as Apache OpenWhisk.

Waanders saw three main advantages of serverless architectures really stand out:

Cost savings
With being serverless, you only use the compute power when you need it. “We saw savings up to 10 percent from the original sum. So the small overhead to set up a serverless architecture is worth it.”

Scalability
“Serverless is easy to realize because every request has its own instance. The old way: servers are created with a certain number of people logging on in mind. That’s how they get sized. Now, you only have to size for one person, and put them next to each other. So a serverless infrastructure is massively scalable.”

“But”, Waanders continues, “you must always keep in mind how fast you can enable this. For instance: what kind of rate limit does your provider have?”

Ease of integration
“Serverless computing also is a great match with microservices”, said Waanders. “You can easily integrate someone else’s function or new functions. Eventually we will move towards ‘infrastructure as a code’.”

Meetup
IBM Netherlands is supporting the exploration of the serverless topic even more. It will be organizing a meetup about ‘serverless’ themselves, at the beginning of next year. Contact Henk Waanders to stay up to date!

Serverless Architectures: hope or hype?

CAA11

The 12th edition of the Cloud Architect Alliance event focused on Serverless Architectures. More than 80 IT professionals tried to answer the question that keeps coming back: can we really live without servers?

The obvious answer: no, as you still need servers to be ’serverless’. They’re there, but handled by a service provider. The real question of course was: is it useful in any way, or is it just another trend?

Bart Veldhuis, co-founder of the Cloud Architect Alliance, started the network event as usual, with a word of thanks – to sponsors IBM and NetApp. Both companies proved to be a logical and valuable addition to this edition. As a tech giant, IBM is of course also involved in serverless services. (At the time of writing, after the event, IBM acquired Red Hat, meaning it gained access to its serverless tool OpenShift Cloud Functions). NetApp recently acquired StackPointCloud and its container technology, thus allowing it to focus on that proposition as well.

Benefits versus risks
When Sander Nagtegaal (now CEO at Unless.com) coined that he had been deploying a serverless startup in 2015 (and blogged about it), commenters on HackerNews went crazy. Unlike the mostly negative comments then, Nagtegaal now proved how well a serverless setup has worked for him. “When you work serverless it’s super cheap to start, you have zero maintenance and scaling is just part of the stack. I just wouldn’t recommend it in an enterprise environment”, he said.

Serverless Architectures
A statement which exactly proved Henri Koppen’s statement, earlier that evening. The CTO of Arda Online told “serverless in the right use case is of very cheap operational cost, cheaper than anything else.” The main business driver even being the same as that one of ’the cloud’: “it has the perfect alignment between cost and usage, plus the ability to scale.”

Not everything was positive though – both speakers quickly addressed the obvious concerns about the possibility of a vendor lock-in. How to cope with this risk? “Although there are some open source startups that try to fight it, eventually you’ll get vendor lock-in somewhere”, was the response of Yvo van Doorn, Mission Critical Engineer at Schuberg Philis.

He later entered the stage together with Simon Heerschap, Senior Software Architect & Team Lead development at Mirabeau – for an expert panel where the eager audience could just ask about anything and both experts could share their vision on recent developments and talk about what’s next in IT.

The business of serverless architectures
According to Van Doorn and Heerschap, the biggest problem serverless really solves is one of efficiency. “An application gets called only when it needs to get called.” So you pay for the load only instead of buying, managing and configuring a dedicated infrastructure.

So again, a financial benefit was addressed. That paved the way to discuss the impact of such benefits on the position of cloud providers. If (or when?) ’serverless’ is widely adopted, what does that mean for the pricing of cloud providers? According to Van Doorn, it means, for starters, they won’t raise their prices. Heerschap thinks they need to rethink their business model to keep up: “The key for cloud providers is to make money with other services.”

One question and its answer got the whole audience laughing: “In a multicloud setup, if whole AWS fails, Azure rolls back to Windows XP and Google is banned, would you try $300,- of free credits in the Oracle cloud, or just run?” Both experts answered this PDQ, so you can guess the outcome.

Eye-openers
For organizers Bart Veldhuis and Freek Beemster the event turned out successful. “This theme has opened many people’s eyes. Especially the simplicity and low costs of serverless architectures emerged this evening. Serverless is not just another buzzword, it is happening. Although the concept is still quite abstract, every noOps development is important for us to highlight at these events”, said Veldhuis.

Cloud Architect AllianceFor Arnout Boer, Solutions Engineer at NetApp, the impact of serverless on the cloud bill proved to be his personal eye-opener. He also addressed the role of container technology in serverless architectures: “It’s one of the many ways to deploy ’serverless’ more easily”, he told the Cloud Architect Alliance. This was demonstrated earlier this evening by Cyle Riggs, Senior Software Engineer at Container Solutions, who created a serverless platform with Docker in less than 100 lines of code, live on stage. “With container technology, like StackPointCloud, you can easily switch between clouds. Which means a more flexible deployment model – and being less cloud dependent. So we already have our cloud exit strategy”, Boer told us.

Henk Waanders, Technical Enablement Specialist at IBM, particularly enjoyed the topic of this edition. “At IBM, we think ’serverless’ is an important direction to take, as we are on par with the likes of AWS and Azure.” He also praised the overall level of the event: “I was impressed by the expert session. That really showed in-depth analysis. Also, there was enough attention for the practical side of serverless. The overall level, from speakers to audience, was just phenomenal.”